1. Definicje pojęć:

Klient – firma składająca zamówienie na świąteczną „e-kartkę dla Firm”,
Studio – Dardanele Studio, firma będąca właścicielem serwisu flashecards.eu, udzielająca licencji na korzystanie z „e-kartek dla Firm”,
„e-kartka dla Firm” zwana dalej „e-kartką” – animowana lub statyczna elektroniczna kartka świąteczna,
licencja niewyłączna – licencja udzielona na korzystanie z „e-kartki” wielu Klientom.

2. Prawa Autorskie

Dardanele Studio oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do oferowanych „e-kartek” i ma prawo do udzielania na nie licencji.

3. Licencja

– W ramach uiszczonej przez Klienta opłaty (punkt 6) Studio udzieli licencji niewyłącznej na korzystanie z „e-kartki”. Licencja ta jest ograniczona czasowo i wynosi 3 miesiące od daty zakupu.
Po tym terminie Klientowi nie przysługują żadne prawa do wykorzystywania „e-kartki” w jakimkolwiek zakresie.

Licencja niewyłączna obejmuje:
– personalizację „e-kartki” poprzez umieszczenie w jej treści logotypu Klienta;
– wyświetlanie przez Klienta wybranej „e-kartki” w internecie;
– każda z „e-kartek” może zostać udostępniona i spersonalizowana wielu Klientom;

Klient nie ma prawa do odsprzedaży „e-kartki”, bądź wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

4. Realizacja zlecenia.

Zlecenie jest przyjmowane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Studia i otrzymaniu materiałów wymienionych w punkcie 8.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych materiałów.

5. Materiały dostarczane przez Klienta.

Klient dostarcza plik z logotypem oraz treść życzeń nieprzekraczającą 150 znaków, za pomocą poczty elektronicznej na adres Studia.
Logotyp musi być w formie wektorowej, w jednym z poniższych formatów plików:
– .ai (Adobe Illustrator)
– .eps
– .cdr (CorelDraw do wersji 13)
Plik z treścią życzeń dostarczony w edytowalnym pliku tekstowym.

6. Dostarczone materiały

Klient oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych, znaków firmowych i treści, dostarczonych w celu umieszczenia na zamawianej e-kartce.

7. Usługa

W ramach uiszczonej opłaty Studio:
– umieści w wybranej ”e-kartce” przekazane przez Klienta logo jego firmy i treść życzeń do 150 znaków;
– przekaże Klientowi w zależności od wybranej opcji kartki: ilustrację do rozsyłania w mailu, kod html do wklejenia w źródło strony www lub udostępni miejsce na własnym serwerze do publikacji zakupionej „e-kartki” pod adresem: www.flashecards.eu/ecards/nazwa_klienta;
– przekaże statyczny obrazek JPG,PNG lub GIF z fragmentem zamówionej „e-kartki” do umieszczenia w elektronicznym mailingu świątecznym.

8. Opłaty

Koszt licencji wraz z usługą jest jednorazowy i wynosi odpowiednio:

Rodzaj „e-kartki dla Firm” Cena netto
Ilustrowane 299,00 zł
Animowane 399,00 zł
Puzzle 499,00 zł
Kolorowanki 499,00 zł

do ceny należy doliczyć 23% podatku Vat

9. Promocja cenowa

Promocja cenowa dostępna na stronie www.flashecards.eu nie łączy się z innymi promocjami rabatowymi.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

Studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść oraz ewentualne prawo osób trzecich do materiałów dostarczonych przez Klienta.
Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieumiejętne korzystanie z przekazanych materiałów. Odtworzenie „e-kartki” możliwe jest wyłącznie na komputerze z zainstalowaną wtyczką Flash Player. Studio nie odpowiada za ewentualny brak możliwości technicznych adresata do oglądnięcia e-kartki. Studio oświadcza, że „e-kartki” są wolne od wirusów i nie zawierają żadnych programów mogących uszkodzić komputer. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku eksploatacji i wyświetlania „e-kartek”.

11. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

12. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

13. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


Katalog kartek

KONTAKT
t: 0-12 350 63 94
e: studio AT flashecards DOT eu


reklama w internecie życzenia świąteczne dla firm życzenia wielkanocne animowane kartki z logo kartki wielkanocne z logo życzenia firmowe kartki dla firm kartki elektroniczne firmowe kartki świąteczne wielkanocne elektroniczne karty wielkanocne